Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

EN XIFRES

Penelles

Codi
251641
Comarca
Noguera
Població
428
Superfície
25,51
Densitat
16,8
Altitud
276

Superfície (km²)

Municipi
25,51
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
16,8
Comarca
22,2
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
247
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
181
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
428
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
39
Comarca
5.558
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
257
Comarca
25.399
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
101
Comarca
6.847
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
31
Comarca
1.763
Catalunya
256.461

Població

Municipi
428
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
20
Comarca
2.886
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
154
Comarca
13.792
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
61
Comarca
3.267
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
645
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
247
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
19
Comarca
2.672
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
103
Comarca
11.607
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
40
Comarca
3.580
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
19
Comarca
1.118
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
181
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
366
Comarca
28.462
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
31
Comarca
2.968
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
31
Comarca
8.137
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
428
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
395
Comarca
32.016
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
33
Comarca
7.551
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
428
Comarca
39.567
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
225
Comarca
16.197
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
22
Comarca
4.393
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
247
Comarca
20.590
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
170
Comarca
15.819
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
11
Comarca
3.158
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
181
Comarca
18.977
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
7
Comarca
1.259
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
1.294
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
22
Comarca
2.553
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
50
Comarca
6.120
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
40
Comarca
74,8
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
113
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
128
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
1
Comarca
241
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
244
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
217
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
6
Comarca
461
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
113
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
39
Comarca
3.990
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
48
Comarca
4.008
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
27
Comarca
3.042
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
30
Comarca
2.454
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
12
Comarca
1.404
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
159
Comarca
14.898
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
2
Comarca
14
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-34
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
2
Comarca
-20
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
1
Comarca
542
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
167
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
988
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
1.155
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-9,22
Comarca
-4,9
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
6,91
Comarca
15,06
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-4,61
Comarca
9,63
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
451
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
407
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
402
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
312
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
461
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
16
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
81
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
37
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
68
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
5
Comarca
329
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
8
Comarca
537
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
21,5
Comarca
16,7
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
28,1
Comarca
37,3
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
18,9
Comarca
20,5
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
31,5
Comarca
25,6
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
356
Comarca
27.376
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
75,8
Comarca
73,8
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
355
Comarca
26.783
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
60,3
Comarca
57,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
353
Comarca
26.799
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,4
Comarca
71
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
355
Comarca
27.255
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75,5
Comarca
72,1
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
100
Comarca
9.920
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
70
Comarca
7.185
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
165
Comarca
17.105
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
175
Comarca
18.030
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
620
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.800
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
780
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
5.085
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.275
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
235
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
470
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.780
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
3.760
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
3.100
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
3.335
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.855
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
8.290
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
19
Comarca
1.324
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
140
Comarca
9.529
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
972,38
Comarca
998,51
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
64
Comarca
4.273
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
59
Comarca
4.150
Catalunya
800.323

Total

Municipi
123
Comarca
8.423
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,1
Comarca
188,8
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,6
Comarca
191,2
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,2
Comarca
138,6
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
4,1
Comarca
992,1
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1
Comarca
165,2
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
8
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
3,8
Comarca
739,8
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
4,2
Comarca
936,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
8
Comarca
1.676
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
158
Comarca
14.897
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
136
Comarca
8.241
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
294
Comarca
23.138
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
53,7
Comarca
64,4
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
94,1
Comarca
87,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
383
Comarca
33.463
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.671
Comarca
40.397
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
240
Comarca
320
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.569
Comarca
20.011
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.229
Comarca
5.354
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.404
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.404
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.242
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
686
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
40
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
83
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
315
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
8
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
30
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.404
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
99
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
23
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.031
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
35.579
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
25
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
682
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
6
Comarca
527
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
322
Comarca
22.340
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
61
Comarca
3.282
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
85
Comarca
7.212
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
27
Comarca
2.333
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
495
Comarca
35.167
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,29
Comarca
1,24
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
46,2
Comarca
42
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
112
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
34,04
Comarca
7.542,27
Catalunya
3.823.878,74