Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de foment territorial del turisme

L’ajuntament de Penelles informa que amb la subvenció que ha rebut del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, valorada en 716.238 €, ha realitzat les següents actuacions dins del projecte del Pla territorial de foment al turisme pel valor de 358.119 €, d’acord amb els imports que a continuació s’indiquen:

DIJOUS 15 DESEMBRE 2022

 

NÚM. ACTUACIÓ

CONCEPTE

IMPORT

IMPORT SUBVENCIONAT PLA FOMENT AL TURISME

ALTRES SUBVENCIONS

FONS PROPIS

1. IMATGE CORPORATIVA (Actuació no subvencionable)

2. PUNT INFORMACIÓ

2. 1

Redacció del projecte executiu d’arranjament local Turisme

946,69

0

0

946,69

2. 2

Arranjament local turisme

48.106,56

16.524,61

29.176,62 (Pla de dinamització territorial 2018-2019 Diputació de Lleida)

2.405,33

2. 3

Millora del paviment de la plaça de l’església vella

17.297,85

5.966,29

10.531,86

799,7

(Pla de dinamització territorial 2018-2019 Diputació de Lleida)

2. 4

Redacció i direcció obra Millora paviment església vella

1.452,00

0

0

1.452,00

3. ESPAI CULTURAL ESGLÉSIA VELLA

3. 5

Conveni Paisatges de Ponent (FEDER)-Espai cultural església Vella

29.933,60

29.933,60

0

0

3.6

Reconstrucció del campanar de l’església vella

22.463,31

0

22.463,31

0

Subvenció Pla Inversions Diputació de Lleida 2020-2021

4. ESPAI INTERACTIU

4. 6

Adquisició de taules interactives

13.993,65

13.993,65

0

0

4. 7

Adquisició de tablets per la sala B

9.902,64

9.902,64

0

0

5. SENYALITZACIÓ

5.8

Senyalització Penelles

14.338,50

14.338,50

0

0

6. ZONES DE RECICLATGE VISITANTS

6.9

Zones de reciclatge visitants

4.881,75

4.800,00

0

1,75

7. TALLER ARTISTES

7.10

Taller i residència d’artistes

4.777,93

0

0

4.777,93

8. CAMINS I RUTES

8.11

Conveni Diputació de Lleida Camí de sant Jaume, xarxa del patrimoni (FEDER)- Camí de Sant Jaume

27.223,42

27223,42

0

0

8.12

Redacció projecte camins i rutes

7.439,96

7.439,96

0

0

8.13

Camí de Penelles al Castell del Remei

46.475,01

0

46.475,01

0

Departament de Governació línia de subvencions per a inversions en camins públics

 

 

 

 

 

8.14

Manteniment xarxa camins municipals

8.401,02

0

8.401,02

0

Subvenció Pla de camins Diputació de Lleida 2021/2022

9. ROCAFINESTRES

 

Actuacions d’ordenació i sanejament de l’entorn de Rocafinestres

13.328,00

13.328,00

0

0

9.15

9.16

Redacció memòria i direcció obra Rocafinestres

1.815,00

563,97

0

1251,03

10. RONDES AL CASTELL DEL REMEI

10.17

Camí perimetral del recinte Castell del Remei Fase 1- Tram Sud LOT2

#########

#########

0

0

10.18

50 % de la direcció obra Rondes Castell del Remei

2.446,32

615,64

0

1.830,68

10.19

50% HONORARIS DE DIRECCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL CAMÍ PERIMETRAL DEL CASTELL DEL REMEI

2.446,32

0

0

2446,32

11. ZONES VERDES AL NUCLI DE PENELLES

11.19

Reforma Plaça Pius XII i entorn

#########

50.000,00

#########

9.613,25

 

PUOSC

 

 

 

 

 

 

 

11.19

Redacció projecte Plaça Pius XII

7.561,22

1.751,47

0

5809,75

11.20

Direcció obra i coordinació seguretat i salut Plaça Pius XII

7.561,22

0

0

7.561,22

11.21

Millores en el camp municipal de futbol

30.000,00

0

28.500 Pla Extraordinari d’Inversions Locals  de la Diputació de Lleida 2017 i 2018

1.500

12. ZONES DE DESCANS I PÍCNIC

12.22

Zones verdes de descans i pícnic

12.352,89

12.352,89

0

0

13. PLAÇA ROSER I CARAVANES

13.23

Implantació de pàrquing d’autocaravanes

43.649,20

0

41.466,74 Pla Extraordinari d’Inversions Locals  de la Diputació de Lleida 2017 i 2018

2.182,46

13.24

Redacció projecte aparcament autocaravanes

1.270,50

0

0

1.270,50

13.25

Direcció obres aparcament autocaravanes

1.270,50

0

0

1.270,50