Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Penelles aprova la proposta de modificació del POUM

Anunci d’aprovació inicial modificació número 1 POUM

DIMECRES 17 JULIOL 2019

El Ple de l’Ajuntament de Penelles, en sessió de data 27 de juny de 2019, va aprovar inicialment la proposta d’aprovació de modificació número 1 del POUM de Penelles, relativa a modificar puntualment l’article 142. Construccions pròpies d’una activitat rústica del POUM.

Es per això que se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la data de l’última publicació obligatòria d’aquest anunci en Butlletí Oficial de la província de Lleida, al diari la Manyana, a la pàgina web de l’Ajuntament (www.penelles.cat) i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals situades a l’Ajuntament de Penelles perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines.

En cas que no es produeixi cap al·legació l’acord esdevindrà aprovat provisionalment, sense necessitat d’Acord exprés.

Penelles, 17 de juliol de 2019

L’alcalde,

Eloi Bergòs Farràs