Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Exposició audiència veïnal per una activitat ramadera porcina

Anunci exposició pública i tràmit audiència veïnal d'una activitat porcina sotmesa a autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental d’una activitat ramadera porcina al terme municipal de Penelles (exp. L1AAI180108).

DIVENDRES 26 AGOST 2022

Es sotmet a informació pública i veïnal, la documentació de la sol·licitud d’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental d’una activitat porcina, per a l’ampliació d’una explotació porcina d’engreix situada al polígon 37 parcel·la 5 i 6 del terme municipal de Penelles, activitat inclosa en: Annex I.1 Apartat : 11 Subapartat 1.b. ii. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva de porcs d’engreix amb un nombre de places superior a 2.500.

D’acord amb l'article 20.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es sotmet el contingut del Projecte i de l’Estudi d’impacte Ambiental a exposició pública, durant un període de 20 dies i a informació veïnal per un període de 10 dies, a comptar des de la publicació del present anunci,per tal que les persones interessades presentin les al·legacions que considerin pertinents, es podrà consultar l’expedient a les oficines de l’Ajuntament de Penelles, a la plaça Major, 1 de Penelles, de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores.

Podreu trobar l'expedient aquí.