Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT

ACTUACIÓ RELATIVA AL PLA ECONÒMIC PER A ENS LOCALS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITAT 2022

DISSABTE 25 FEBRER 2023

S’informa que per Decret de la Presidència número 1801/2022, de 30 de juny de 2022,
es va aprovar definitivament el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut de la
Diputació de Lleida, per a l’exercici 2022, en el qual s’ha concedit a l’Ajuntament de
Penelles un ajut de 19.551,00 euros per a finançar diverses despeses corrents en l’àmbit
de la salut efectuades durant l’exercici 2022.