Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ACTUACIÓ RELATIVA A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT, PERSPECTIVA DE GÈNERE I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI

ACTUACIÓ RELATIVA A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT I LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE I DELS DRETS DE NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI, 2022

DIJOUS 02 MARÇ 2023

S’informa que per acord de Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 38 de 14
de novembre de 20222, es va aprovar aprovar la concessió d’una subvenció de 2.250,43
€ a l’Ajuntament de Penelles en concepte d’Ajuts per igualtat, perspectiva gènere, no
discriminatori LGTBI per les despeses relatives a l’actuació El paper de les dones en l’art
urbà.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Diputació de Lledia