al contingut a la navegació Informació de contacte

Notícies

RESOLUCIÓ ACC/ /2023 per la qual s’atorga l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental al senyor Gerard Farré Torrent, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Penelles (exp. L1AAI180108).

RESOLUCIÓ ACC/ /2023 per la qual s’atorga l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental al senyor Gerard Farré Torrent, per a una activitat ramadera porcina, al terme municipal de Penelles (exp. L1AAI180108).

ACTUACIÓ RELATIVA A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT, PERSPECTIVA DE GÈNERE I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI

ACTUACIÓ RELATIVA A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT I LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE I DELS DRETS DE NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI, 2022

Pla de foment territorial del turisme

L’ajuntament de Penelles informa que amb la subvenció que ha rebut del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, valorada en 716.238 €, ha realitzat les següents actuacions dins del projecte del Pla territorial de foment al turisme pel valor de 358.119 €, d’acord amb els imports que a continuació s’indiquen: