al contingut a la navegació Informació de contacte

Inscripcions JOVA

Per a realitzar la inscripció us heu de descarregar els següents documents, emplenar-los i tornar-los signats al punt d'informació.
  • Full d'inscripció, el qual s'ha d'omplir i signar.
  • Còpia escanejada o fotocòpia dels DNI.
  • Còpia escanejada o fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Declaració responsable (Covid-19), que omplerta i signada pels pares o tutors legals. 

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges

Document Actions